Từ vựng về điện ảnh

TỪ VỰNG VỀ ĐIỆN ẢNH

Dưới đây là một số từ vựng mà mô tả các loại phim ảnh khác nhau và một số người liên quan đến điện ảnh:

Các lọai phim, sử dụng từ ‘film’:

A horror film: một bộ phim mà làm bạn sợ

A science fiction film (a sci-fi film): một bộ phim về tương lai, hoặc một thế giới và thời gian tưởng tượng

An action film: một bộ phim với nhiều cảnh rượt đuổi, bạo lực và các anh hùng mạnh mẽ

Các lọai phim mà không cần sử dụng từ ‘film’ trong tên gọi:

A comedy: một bộ phim mà làm bạn cười

A drama: một bộ phim về các quan hệ con người

A thriller: một bộ phim mà làm bạn kích động

Sự mô tả chi tiết của phim mà sử dụng các từ kết nối:

A period drama: một loạt phim về một thời gian lịch sử xác định

A romantic comedy (A rom com): một phim hài mà cũng là một câu chuyện tình yêu

A psychological thriller: một phim ly kỳ mà có nhiều sự hồi hộp

Các từ kết nối với ‘film’:

A film review: một báo cáo về một bộ phim, thường là quan điểm

A film critic: người mà viết ra các bài phê bình phim

A film premiere: lần đầu tiên mà phim được chiếu tại một quốc gia

A film star: một diễn viên nổi tiếng trong phim

A film-maker: người mà làm lên các bộ phim: đạo diễn phim

A film festival: một sự kiện đặc biệt mà nhiều phim khác nhau được chiếu

A film buff: ai đó với một kiến thức rất chi tiết về các phim

A film-goer: người mà thường xuyên đi đến rạp chiếu phim

Check Also

Từ vựng về hàng không

Dưới đây là một số từ vựng về sân bay ( airports ) và du ...

Leave a Reply