Tiếng anh ở Úc 1

Bài 11: Các phép tính bằng tiếng Anh

Bài 11: Các phép tính bằng tiếng Anh
Cách viết và nói về các phép tính thông thường (cộng, trừ, nhân, chia) trong tiếng Anh.

Các bạn hãy kích vào đây để nghe bài học Audio:

>>Tải bài học dạng PDF
>>Tải file MP3

Nếu bạn cảm thấy bài viết có ích, vui lòng kích nút LIKE để chia sẻ cho bạn bè cùng học.
Chúc bạn học tốt tiếng Anh

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response

  1. vanquandlu says:

    Thank you indeed! I’m a member of tienganhthongdung.com. Every day I usually access website and study English. I think this website really good for everyone.
    One more time thank you!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.