Học tiếng anh trực tuyến qua các tình huống thông dụng

Bài 11: Các phép tính bằng tiếng Anh

Bài 11: Các phép tính bằng tiếng Anh
Cách viết và nói về các phép tính thông thường (cộng, trừ, nhân, chia) trong tiếng Anh.

Các bạn hãy kích vào đây để nghe bài học Audio:

>>Tải bài học dạng PDF
>>Tải file MP3