Bài 11: Các phép tính bằng tiếng Anh

Bài 11: Các phép tính bằng tiếng Anh
Cách viết và nói về các phép tính thông thường (cộng, trừ, nhân, chia) trong tiếng Anh.

Các bạn hãy kích vào đây để nghe bài học Audio:

>>Tải bài học dạng PDF
>>Tải file MP3

Check Also

Bài 14: Mô tả kích cở của mọi vật

Bài 14: Mô tả kích cở của mọi vật Những cách mô tả kích cở ...

One comment

  1. Thank you indeed! I’m a member of tienganhthongdung.com. Every day I usually access website and study English. I think this website really good for everyone.
    One more time thank you!

Leave a Reply