Bài 23: Dự định cho tương lai

Bài 23: Dự định cho tương lai
Khi nói về sự việc diễn ra trong tương lai, bạn có thể chọn một trong số những cách nói để mô tả tính chắc chắn của nó.

Các bạn hãy kích vào đây để nghe bài học Audio:

>>Tải bài học dạng PDF
>>Tải file MP3

Check Also

Bài 13: Hỏi về các hoạt động thường xuyên của người khác

Bài 13: Hỏi về các hoạt động thường xuyên của người khác Khi mới làm ...

Leave a Reply