Kiến thức Tiếng Anh

wanna, gonna nghĩa là gì?

Trong quá trình học tiếng Anh, chắc hẳn ít nhất một lần bạn gặp những từ như wanna, gonna …và bạn tự hỏi nghĩa của chúng là gì, cách dùng như thế nào.
Thực chất cả “wanna và gonna” là những từ lóng – slang, dùng trong văn nói, người ta ít dùng hoặc hầu như không dùng trong văn viết – loại văn phong mang tính trang trọng hơn.

Wanna + Infinitive / Noun

* Wanna = want to

Examples:

- D’you wanna play football later? (= Do you want to play football later?)

Wanna go to the beach? (= Do you want to go to the beach?)

* Wanna = want a

Examples: I wanna coffee. Shall we go to a café? (= I want a coffee)
Mum, I wanna chocolate bar! (= I want a chocolate bar)

Gonna + Infinitive

Gonna = going to

Examples:

- What are you gonna do about it? (= What are you going to do about it?)

Is he gonna call you? (= Is he going to call you?)

Nếu bạn cảm thấy bài viết có ích, vui lòng kích nút LIKE để chia sẻ cho bạn bè cùng học.
Chúc bạn học tốt tiếng Anh

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Wordpress Googlebuzz Myspace Gmail Newsvine Favorites More
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.