Mẫu CV xin việc bằng Tiếng Anh

Dưới đây là một số CV xin việc bằng Tiếng Anh, mời các bạn tham khảo:

1. CV-Teacher-resume: https://www.box.com/s/7b106fd82c96dc92fd06

2. CV-Resume-Accountant-Auditor: https://www.box.com/s/184d66f645f76a7f9ae1

3. CV-Professional-Simple: https://www.box.com/s/8e6a3dfd3b1efaeb07e0

4. CV-Finance-Manager-CV-Resume-Template: https://www.box.com/s/a13c2cdfe90efdcbbf0a

5. CV-College-graduate-functional-resume: https://www.box.com/s/7bfd480ff876f28d3b7e

 

Leave a Reply