Học tiếng anh trực tuyến qua các tình huống thông dụng

Mẫu CV xin việc bằng Tiếng Anh

Dưới đây là một số CV xin việc bằng Tiếng Anh, mời các bạn tham khảo:

1. CV-Teacher-resume: https://www.box.com/s/7b106fd82c96dc92fd06

2. CV-Resume-Accountant-Auditor: https://www.box.com/s/184d66f645f76a7f9ae1

3. CV-Professional-Simple: https://www.box.com/s/8e6a3dfd3b1efaeb07e0

4. CV-Finance-Manager-CV-Resume-Template: https://www.box.com/s/a13c2cdfe90efdcbbf0a

5. CV-College-graduate-functional-resume: https://www.box.com/s/7bfd480ff876f28d3b7e