Học tiếng anh trực tuyến qua các tình huống thông dụng

Mẫu thư xin việc bằng Tiếng Anh

Một số mẫu thư xin việc bằng Tiếng Anh, mời các bạn tham khảo

1. Cover-letter-with-enclosures: https://www.box.com/s/36f507f665f5025e78e2

2. Cover-letter-Resume: https://www.box.com/s/d6da27743a2d3cd51a30

3. Cover-letter-Paralegal: https://www.box.com/s/c21ad45dd8afcb5be754

4. Cover-letter-Manager: https://www.box.com/s/84a96bda8d65f2d36d63

5. Cover-letter-Management-consultant: https://www.box.com/s/692de615bfefdd62d12e