Bài 21: Ôn lại từ Bài 1 đến Bài 10

Bài 21: Ôn lại từ Bài 1 đến Bài 10
Ôn lại từ Bài 1 đến Bài 10: cách chào hỏi; đặt câu hỏi; thì quá khứ; xin chỉ đường; yêu cầu lịch sự; số lượng không đếm được; đề nghị và khuyên; quan hệ nhân quả; quan hệ giả định; thì tương lai; so sánh.

Các bạn hãy kích vào đây để nghe bài học Audio:

Đăng ký theo dõi Kênh trên YOUTUBE

Check Also

Bài 9: Nói về sự việc trong tương lai

Bài 9: Nói về sự việc trong tương lai Nói về sự việc diễn ra ...

Leave a Reply