Bài 22: Ôn lại từ Bài 11 đến Bài 20

Bài 22: Ôn lại từ Bài 11 đến Bài 20
Ôn lại từ Bài 11 đến Bài 20: thời tương lai; hành động thường xảy ra; mô tả đồ vật; người và nơi chốn; thể chủ động và bị động; nói về thời quá khứ; câu trực tiếp và gián tiếp; thể giả định.

Các bạn hãy kích vào đây để nghe bài học Audio:

Đăng ký theo dõi Kênh trên YOUTUBE

Check Also

Bài 9: Nói về sự việc trong tương lai

Bài 9: Nói về sự việc trong tương lai Nói về sự việc diễn ra ...

Leave a Reply