Bài 4 – Đại Từ Nhân Xưng

I. Các loại đại từ
Đại từ (pronoun) là từ dùng thay cho một danh từ. Đại từ có thể được chia thành 8 loại:

Đăng ký theo dõi Kênh trên YOUTUBE

Check Also

Bài 1 – Từ loại

Các từ loại trong tiếng Anh, xin mời các bạn tham khảo: Đăng ký theo ...

Leave a Reply