Bài 6 – Tính Từ

Unit 06. Adjectives (Tính từ)
Tính từ trong tiếng Anh gọi là Adjective.
Tính từ là từ dùng để chỉ tính chất, màu sắc, trạng thái,…
Tính từ được dùng để mô tả tính chất hay cung cấp thêm thông tin cho danh từ.

Đăng ký theo dõi Kênh trên YOUTUBE

Check Also

Bài 1 – Từ loại

Các từ loại trong tiếng Anh, xin mời các bạn tham khảo: Đăng ký theo ...

Leave a Reply