Bài 7 – Số

Unit 07. Numbers (Số)
Có hai loại số trong tiếng Anh: số đếm (cardinal numbers) và số thứ tự (ordinal numbers).
I. Số đếm (Cardinal Numbers)
Số đếm (Cardinal Numbers) la số dùng để đếm người, vật, hay sự việc. Có 30 số đếm cơ bản trong tiếng Anh

Đăng ký theo dõi Kênh trên YOUTUBE

Check Also

Bài 1 – Từ loại

Các từ loại trong tiếng Anh, xin mời các bạn tham khảo: Đăng ký theo ...

Leave a Reply