Bạn sẽ nói như thế nào nếu sức khỏe không tốt?

Dù bạn có năng lượng đến đâu, có sức khỏe đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi có lúc bị stess, có lúc bị áp lực công việc, học hành. Bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn chia sẻ với những người xung quanh về tình trạng sức khỏe của mình. Bạn sẽ nói bằng Tiếng Anh như thế nào? Hãy tham khảo các câu nói về tình trạng sức khỏe không tốt nhé.

tired-lady

I’m not feeling very well.
Tôi cảm thấy không được khỏe lắm.

Tôi không khỏe lắm.
I’m not doing too well.

Tôi cảm thấy hơi ốm yếu.
I feel a bit peaky.

Mệt mỏi quá đi!
How tired I am!

Nó khiến tôi mệt mỏi
It’s exhausting

I’m not sleeping very well at the moment.
Lúc này tôi ngủ không tốt lắm.

I think I’m going down with a cold. I’ve got a sore throat.
Tôi nghĩ tôi không khỏe vì bị cảm lạnh. Tôi bị đau cổ họng.

I’ve got a slight headache / toothache / stomachache / backache.
Tôi bị nhức đầu nhẹ / đau răng / đau dạ dày / đau lưng.

I’ve got a nagging pain in my shoulder.
Tôi bị đau dai dẳng ở vai.

I’ve got a splitting headache – I hope it’s not a migraine.
Tôi bị nhức đầu như búa bổ – Tôi hy vọng nó không phải là đau nửa đầu.

Quotes About Moving On 0237-239 (Tired Quotes)

Đăng ký theo dõi Kênh trên YOUTUBE

Leave a Reply