Archive for the ‘Tiếng Anh giao tiếp’ Category

Tiếng Anh giao tiếp :Bài 100

Unit 11. Hobbies

Tiếng Anh giao tiếp :Bài 99

Unit 10. Planning a trip

Tiếng Anh giao tiếp :Bài 98

Unit 9. What do you want to do affer you graduate?

Tiếng Anh giao tiếp :Bài 97

Unit 7. Do you have a pet?

Tiếng Anh giao tiếp :Bài 96

Unit 6. Returning a shirt to the store

Tiếng Anh giao tiếp :Bài 95

Unit 5. Family

Tiếng Anh giao tiếp :Bài 94

Unit 4. I like your style

Tiếng Anh giao tiếp :Bài 93

Unit 2. How was your vacation?

Tiếng Anh giao tiếp :Bài 91

Unit 1. Where do you come from?

Tiếng Anh giao tiếp :Bài 90

Unit 13. Planning a business trip

Close
Theo dõi bài viết trên Google+, FB
Hãy like FB hoặc Google + để cập nhật bài viết mới nhất