22 Bài Tiếng Anh thông dụng ở Úc- Phần 2

Trong loạt các bài viết trước, Tiếng Anh Thông dụng đã giới thiệu với các bạn “26 bài Tiếng Anh thông dụng ở Úc- Phần 1“. Sau khi học xong 26 bài đầu tiên, chúng tôi hy vọng bạn sẽ cảm thấy hứng thú học Tiếng Anh và thấy việc học tiếng Anh theo phong cách ” Úc” thật đơn giản, dễ hiểu và hiệu quả phải không?  Để đáp ứng nhu cầu tiếp theo của các bạn, bài viết này Tiếng Anh Thông dụng sẽ giới thiệu đến các bạn loạt 22 bài Tiếng Anh thông dụng ở Úc-Phần 2. Xin mời tham gia học cùng chúng tôi:

tieng anh thong dung o uc 2

Bài 1: Đặt các câu hỏi

Bài 2: Nói chuyện về quá khứ

Bài 3: Xin chỉ đường

Bài 4: Yêu cầu một cách lịch sự

Bài 5: Danh từ và tính từ chỉ số lượng không đếm được

Bài 6: Cách đề nghị, gợi ý và khuyên

Bài 7: Câu điều kiện – quan hệ nhân quả

Bài 8: Câu điều kiện – quan hệ giả định

Bài 9: Nói về sự việc trong tương lai

Bài 10: So sánh

Bài 11: Nói về thời tương lai

Bài 12: Nói về hành động thường xảy ra

Bài 13: Mô tả đồ vật

Bài 14: Mô tả người

Bài 15: Mô tả nơi chốn, vị trí

Bài 16: thể chủ động và bị động

Bài 17: Nói về thời quá khứ

Bài 18: Nói về thời quá khứ

Bài 19: Câu trực tiếp và gián tiếp

Bài 20: Nói về chuyện quá khứ – thể giả định

Bài 21: Ôn lại từ Bài 1 đến Bài 10

Bài 22: Ôn lại từ Bài 11 đến Bài 20

Leave a Reply