26 Bài Tiếng Anh thương mại

Cách đây không lâu, Tiếng Anh Thông dụng đã giới thiệu với các bạn loạt bài Tiếng Anh Thông dụng ở Úc- phần 1 + 2, chắc các bạn cũng đã cảm thấy hứng thú rất nhiều trong việc học tiếng Anh rồi phải không? Nếu bạn đã học hết loạt bài Tiếng Anh thông dụng ở Úc thì hãy sẵn sàng cùng chúng tôi tiếp cận loạt bài Tiếng Anh Thương mại. Loạt 26 bài học sẽ cho các bạn những thông tin thiết thực, hữu ích và đầy bất ngờ trong kinh doanh

Bài 1: Giới thiệu nhân viên

Bài 2: Giới thiệu nhân viên (tiếp theo)

Bài 3: Nói chuyện qua điện thoại

Bài 4: Nói chuyện qua điện thoại (tiếp theo)

Bài 5: Gặp gỡ lần đầu

Bài 6: Gặp gỡ lần đầu (tiếp theo)

Bài 7: Xúc tiến công việc

Bài 8: Xúc tiến công việc (tiếp theo)

Bài 9: Bàn chuyện làm ăn

Bài 10: Bàn chuyện kinh doanh (tiếp theo)

Bài 11: Hội họp

Bài 12: Hội họp (tiếp theo)

Bài 13: Thuyết trình

Bài 14: Thuyết trình (tiếp theo)

Bài 15: Thuyết trình (tiếp theo)

Bài 16: Thuyết trình (tiếp theo)

Bài 17: Thương lượng

Bài 18: Thương lượng (tiếp theo)
Bài 19: Thương lượng (tiếp theo)

Bài 20: Thương lượng (tiếp theo)

Bài 21: Than phiền và Sự cố

Bài 22: Than phiền và Sự Cố (tiếp theo)

Bài 23: Ăn mừng

Bài 24: Ăn mừng

Bài 25: Tại sân bay

Bài 26: Tại sân bay (tiếp theo)

Leave a Reply