Sự khác biệt giữa “The UK” và “England”

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA “THE UK” VÀ “ENGLAND”
(Tienganhthongdung.com) Trong cuốn sách “How To Be An Alien” (Làm một người nước ngoài như thế nào), George Mikes viết “Khi người ta nói England (nước Anh), đôi khi ý họ là nói đến Great Britain (Anh Quốc), đôi khi là the United Kingdom (vương quốc Anh), đôi khi lại là the British Isles (các hòn đảo nhỏ của Anh) – nhưng chẳng bao giờ họ đang định ám chỉ đúng England.”

Thỉnh thoảng, từ “England” bị sử dụng sai để nói tới toàn bộ “the United Kingdom”, toàn thể hòn đảo Great Britain (hoặc Britain), hay thực ra là British Isles. Cách gọi này không chỉ sai mà còn gây khó chịu cho những người đến từ những vùng khác của UK (tên viết tắt của the United Kingdom – vương quốc Anh).

Great Britain, the United Kingdom và the British Isles không hề giống nhau về nghĩa.

Great Britain: được tạo thành bởi:
England: thủ đô là London (Luân Đôn)
Scotland: thủ đô là Edinburgh
Wales:thủ đô là Cardiff.

England chỉ là một phần của hòn đảo tên là Great Britain, hòn đảo lớn nhất Châu Âu. Great Britain là tên chính thức được đặt cho hai vương quốc EnglandScotland, và xứ Wales. Đôi khi người ta sử dụng tên tắt Britain thay cho Great Britain. (tienganhthongdung.com)

The United Kingdom: được tạo thành bởi:
England: thủ đô là London
Scotland:thủ đô là Edinburgh
Wales: thủ đô là Cardiff
Northern Ireland(Bắc Ai-len): thủ đô là Belfast
(thủ đô của UK là London.)

The United Kingdombao gồm Great Britain– hòn đảo chính được tạo thành bởi England,ScotlandWales – và Northern Ireland. Tên chính thức của UK là “United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland” (Vương quốc Anh và Bắc Ai-len)

The United Kingdom được thành lập ngày 01/01/1801 và tạo thành phần lớn hơn của the British Isles. Hòn đảo lớn nhất là Great Britain. Hòn đảo lớn thứ hai là Ireland, gồm Northern Ireland, thuộc UK và phía nam là the Irish Republic (cộng hoà Ireland).

The British Isles: được tạo thành bởi:
England:thủ đô là London
Scotland: thủ đô là Edinburgh
Wales: thủ đô là Cardiff
Northern Ireland: thủ đô là Belfast
Republicof Ireland(Cộng hoà Ireland): thủ đô là Dublin

Và khoảng năm nghìn hòn đảo nhỏ khác.
The British Isleslà một thuật ngữ địa lý bao gồm Great Britain, toàn bộ Ireland và tất cả các hòn đảo ngoài khơi, đáng chú ý nhất là The Isles of Man là hòn đảo có Quốc Hội và Luật pháp riêng.
The British Isles cụ thể gồm có: Great Britain, toàn bộ đảo Ireland, quần đảo Orkney và Shetland, the Isle of Man, the Inner and Outer Hebrides, the Isle of Wight, quần đảo Scilly, đảo Lundi, quần đảo Channel và nhiều hòn đảo ngoài khơi khác.

(Tienganhthongdung.com)

Đăng ký theo dõi Kênh trên YOUTUBE

Leave a Reply