Tag Archives: tieng ah

365 câu Tiếng Anh giao tiếp cơ bản-Phần 3

Read More »

365 câu Tiếng Anh giao tiếp cơ bản-Phần 2

101. I hope you’ll forgive me. = Tôi hi vọng cậu sẽ tha thứ cho tôi. 102. I know the feeling. = Tôi rất hiểu cảm giác đó. 103.I mean what I say. = Tôi biết những gì mình nói. 104.I owe you one. = Tôi nợ anh. 105.I really regret it. = Quả thật tôi rất lấy làm tiếc. ...

Read More »