Tag Archives: Tiếng anh ở Úc 1

Bài 11: Hội họp

Bài 11: Hội họp Bạn sẽ biết phải diễn tả ra sao để nói lên mục đích cuộc họp, giới thiệu tiết mục trong nghị trình thảo luận, cách ngắt lời người khác hay biết phải xử lý thế nào khi có người ngắt lời bạn.

Read More »

Bài 6: Gặp gỡ lần đầu (tiếp theo)

Bài 6: Gặp gỡ lần đầu (tiếp theo) Bạn sẽ làm quen với những câu nói khi cần bày tỏ sự đồng tình với người khác. Bên cạnh đó bạn cũng sẽ học cách trả lời những câu hỏi lắt léo bắt đầu bằng “Do you mind…?”. Đồng thời bạn sẽ tập nói một số câu được sử dụng để ...

Read More »

Bài 26: Ôn tập toàn bộ Loạt 1

Bài 26: Ôn tập toàn bộ Loạt 1 Trong bài này, Tiếng Anh thông dụng sẽ cùng các bạn ôn tập toàn bộ Tiếng Anh Thông Dụng ở Australia Loạt 1

Read More »

Bài 25: Nói chuyện về sức khỏe

Bài 25: Nói chuyện về sức khỏe Bạn sẽ học cách trò chuyện về sức khoẻ với bạn bè để bày tỏ sự quan tâm – từ hỏi han về căn nguyên bệnh tình đến nhận xét về thần sắc, cũng như học những từ ngữ mô tả bệnh tật.

Read More »

Bài 24: Xin lỗi

Bài 24: Xin lỗi Xin lỗi là một trong những phép xã giao quan trọng vì có nhiều tình huống để xin lỗi: khi thất hứa, khi lầm lỡ, khi làm phiền ai, và ngay cả khi lỗi không phải là của mình

Read More »

Bài 23: Dự định cho tương lai

Bài 23: Dự định cho tương lai Khi nói về sự việc diễn ra trong tương lai, bạn có thể chọn một trong số những cách nói để mô tả tính chắc chắn của nó.

Read More »

Bài 22: Thu thập và cung cấp thông tin

Bài 22: Thu thập và cung cấp thông tin Trao đổi thông tin – những cách hỏi để biết thêm chi tiết và những cách trả lời để cung cấp thông tin. Những cách kiểm tra, làm rõ nghĩa và hiệu chính thông tin

Read More »

Bài 21: Đề nghị ai làm hay đừng làm việc gì

Bài 21: Đề nghị ai làm hay đừng làm việc gì Các hình thức sai khiến – từ cách ra lệnh cho đến yêu cầu hay nghị lịch sự – để ai đó làm hay không làm một điều gì.

Read More »

Bài 20: Đồng ý và không đồng ý

Bài 20: Đồng ý và không đồng ý Tranh luận cần khả năng phát biểu sự đồng ý hay không đồng ý trong một mức độ nào đó. Bạn sẽ học những cách nói để thông hiểu nhau và duy trì hòa khí dù có bất đồng.

Read More »

Bài 19: Cách nói thích và không thích

Bài 19: Cách nói thích và không thích Cách bày tỏ ý thích hay không thích, tán thành hay không tán thành sở thích của người khác – từ nhẹ nhàng cho đến cả quyết.

Read More »