Tag Archives: tienganhthongdung

300 ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG-Phần 02

Read More »

300 ĐỘNG TỪ TIẾNG ANH THÔNG DỤNG-Phần 01

Read More »

Tiếng Anh giao tiếp: Bài số 26

Tiếng Anh giao tiếp: Bài 26

Read More »

Một số câu tiếng Anh thông dụng hàng ngày

Tiếng Anh cũng giống như tiếng việt, có rất nhiều kiểu nói lóng. nói gọn. Có những câu dịch nó rất phức tạp, nhưng sự thật nó lại rất đơn giản. Dưới đây là một số câu tiếng Anh thường dùng hàng ngày:

Read More »

Thành ngữ Tiếng Anh về tiền bạc

Thành ngữ Tiếng Anh về tiền bạc

Read More »

Những câu tiếng Anh thông dụng trong đời thường (phần 2)

Những câu tiếng Anh thông dụng trong đời thường (phần 2)

Read More »

25 thành ngữ tiếng Anh thường gặp

1. as easy as pie means “very easy” (same as “a piece of cake”) Example: He said it is a difficult problem, but I don’t agree. It seems as easy as pie to me! 2. be sick and tired of means “I hate” (also “can’t stand”) Example: I’m sick and tired of doing nothing but work. Let’s go out tonight ...

Read More »

Danh sách 1000 từ tiếng Anh thông dụng nhất

Dưới đây là danh sách 1000 từ tiếng Anh thường dùng nhất, được sắp xếp theo thứ tự. Từ đầu tiên có tần số sử dung nhiều nhất. Khi học từ vựng các bạn nên học theo thứ tự trong danh sách.

Read More »

Những cụm từ Tiếng Anh thông dụng

Tienganhthongdung.com xin giới thiệu với các bạn những cụm từ Tiếng Anh thông dụng nhất mà  bạn nên biết:

Read More »