Unit 13. Object (Túc từ)

Khi ta nói: Tôi thích bạn thì

Tôi là chủ từ, kẻ phát sinh ra hành động

thích là động từ diễn tả hành động của chủ từ

bạn là kẻ chịu tác động của hành động do chủ từ gây ra.

Chữ bạn ở đây là một túc từ. Tiếng Anh gọi túc từ là Object.

Đăng ký theo dõi Kênh trên YOUTUBE

Check Also

Bài 1 – Từ loại

Các từ loại trong tiếng Anh, xin mời các bạn tham khảo: Đăng ký theo ...

Leave a Reply