Latest Posts

365 câu Tiếng Anh giao tiếp cơ bản ( Phần 1: 100 câu)

1. Absolutely. = (Dùng để trả lời) Đúng thế./ Vậy đó./ Đương nhiên rồi./ Chắc là vậy rồi. 2. Absolutely impossible! = Không thể nào! Tuyệt đối không có khả năng đó. 3. All I have to do is learn English. = Tất cả những gì tôi cần làm là học tiếng Anh. 4. Are […]

Bạn sẽ nói như thế nào nếu sức khỏe không tốt?

Dù bạn có năng lượng đến đâu, có sức khỏe đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi có lúc bị stess, có lúc bị áp lực công việc, học hành. Bạn cảm thấy mệt mỏi và muốn chia sẻ với những người xung quanh về tình trạng sức khỏe của mình. Bạn sẽ nói […]

Đáp án đề thi Tiếng Anh năm 2014

Tienganhthongdung.com xin cập nhật đề thi và đáp án môn thi Tiếng Anh năm 2014 để các bạn tham khảo: + Đề thi và đáp án môn tiếng Anh khối D- năm 2014: Đề thi Đại học môn Anh Khối D mã đề 137 ==> Đáp án đề 137 Đề thi Đại học môn Anh […]

Express English: Hope

Express English: Honesty

Express English: Self Restraint

Express English: Romance

Express English: Spare Time

Express English: Heroes

Express English: Fear